A TIM Stúdióban a 2022/2023-as év tavaszi félévében előkészítő, haladó, alkotó, illetve színház és önismeret csoportok indulnak.

A február 6-án induló, júniusig tartó, 18-20 hetes kurzusainkra jelentkezni az ALÁBBI ŰRLAP kitöltésével lehetséges. A motivációs beszélgetés időpontját a jelentkezés után egyeztetjük. Határidő: 2023. január 31.. Pótjelentkezési határidő: 

A Stúdióba való jelentkezés határideje a tavaszi félévre lejárt, ugyanakkor van lehetőség csatlakozni a Stúdióhoz a félév során is. Ha szeretnél csatlakozni, regisztrálj! Ha kérdésed van, keress minket!

Várjuk stúdiónkba a fiatalokat és a felnőtteket, a gyakorlattal nem rendelkezőket és a tapasztaltakat is!


​A stúdióról általában

 • A TIM Stúdió a hétköznapi színjátszás megszokott kereteihez képest eltérő órákat biztosít a színházi világ iránt érdeklődők számára.
 • A csoportos tréningeken célunk, hogy a stúdió tagjai a színművészeten keresztül nyitottabbá és befogadóbbá váljanak, miközben a világról való tapasztalataik is bővülnek.
 • A foglalkozásokon résztvevő fiatalokkal és felnőttekkel való munka célja és lényege az, hogy a résztvevők jobban megismerjék önmagukat: felfedezzék lelkük mélységeit és előhívják annak rejtett érzelmeit, melyeket mind a színházi pályájuk folytatásában, mind a mindennapi életben hasznosítani tudnak.
 • A stúdióban a folyamatos fejlődésre, cselekvésre, együttműködésre és részvételre építünk, a célokat a csoport tevékenysége a folyamat során határozza meg.
 • A stúdióban való munka kiscsoportos foglalkozások keretében történik. A csoportok úgy kerülnek kialakításra, hogy ezeknek a kis közösségeknek a tagjai hasonló módon, szoros együttműködésben és egymásrautaltságban tudjanak fejlődni, egymás tanulását tudják támogatni. A csoport tagjai érdekes szituációk, élethelyzetek részeseivé válhatnak, mely során a saját korlátaik újragondolására, határaink újraértékelésére kényszerülnek, miközben magukból és egymásból is egyre többet ismernek meg. A csoporttal való találkozás, a közös munka segíti a csapatmunkában való fejlődést, a másikra való figyelés képességét, valamint segít nyitottabbá, őszintébbé és magabiztosabbá válni.
 • A stúdió tagjainak lehetőséget biztosítunk a TIM Stúdió színházi és filmes produkcióiban, projektjeiben való részvételre, a színházi-filmes folyamatokban szakmai gyakorlat szerzésére. 
 • A TIM Stúdió azokat a kezdőket vagy már tapasztalattal rendelkezőket várja, akik akár tanulmányaik vagy munkájuk mellett is komolyan szeretnék fejleszteni önmagukat egy tréningsorozat keretein belül.
 • A színistúdió tagjaival készült interjúkat az alábbi linken tekintheted meg. A stúdió korábbi tagjainak a színészi tehetségük kibontakoztatása mellett leginkább önbizalmuk növelésében, világlátásuk tágításában és nyitottabbá válásukban segítettek az alkalmak.

A stúdió foglalkozásainak tartalma

A stúdió foglalkozásai alapvetően négy eltérő profilú csoportban történnek. Az egyes jelentkezők esetében az előkészítő és haladó csoportok közötti választás a színistúdió vezetőjének döntése alapján, a csoportok aktuális összetételének függvényében történik.

2023 tavaszától az alábbi csoporjaink indulnak:

 • előkészítő csoport,
 • haladó csoport,
 • alkotó csoport,
 • színház és önismeret csoport.

További részletekért görgess lejjebb.

Előkészítő csoport: tréningek a stúdió tanáraival + foglalkozások a meghívott előadókkal + kisebb vizsgaelőadás

 • A csoportot azoknak ajánljuk, akik még nem vagy csak keveset foglalkoztak színházzal, előadásmóddal, illetve azoknak, akik nem is elsősorban a színház miatt, inkább a mindennapi kommunikációban való fejlődésük miatt vennének részt a tréningen.
 • A előkészítő csoportokban először az alapok elsajátítására helyezünk hangsúlyt beszédgyakorlatokkal, a színpadi beszéd, a figyelemkoncentráció, a színpadi mozgás gyakorlásával. Ezek után főként prózai gyakorlatokkal, versek, monológok feldolgozásával foglalkozunk, illetve fontos szerepet kap az improvizáció.
 • Az egész kurzust végigkövetik olyan gyakorlatok, melyek a személyiség alakításán keresztül a nyitottabbá, befogadóbbá válást szolgálják.
 • A stúdiómunka nem egy előre rögzített tematika mentén történik, hanem a csoport igényeire tekintettel, a folyamatokra építve, együtt alakítjuk. 
 • Az alapok elsajátítása után a tréningeken tanultakat egy darabra való felkészülés során a gyakorlatban is kipróbáljuk, az ebből létrejött alkotás az év végén mutatjuk be. 
 • A tagok szakmai gyakorlatot is szerezhetnek a TIM Production további produkcióiban való részvétellel.

A csoport tagdíja 35.000 Ft/hó, a félév öt hónapjának egyben fizetése esetén 20% kedvezménnyel 140.000 Ft.
Józsefvárosi jelentkezőknek 20% kedvezményt biztosítunk, a kedvezmények nem összevonhatóak.

A csoport órái várhatóan keddenként 18 és 22 óra között lesznek.

A csoport tanárai:

 • Mészáros Blanka - színészet
 • Dino Benjamin - színészet
 • Szalai Ádám - improvizáció, tréningek
 • Lászlóffy Julianna - önismeret
 • Tőzsér István Martin - tréningek

​Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehetséges.

Haladó csoport: tréningek a stúdió tanáraival + foglalkozások a meghívott előadókkal + vizsgaelőadás

 • A haladó csoportokba olyanokat várunk, akik már szereztek valamilyen gyakorlatot a színház, az alkotás területén, de még mindig szükségük van sok visszajelzésre, gyakorlásra, fejlődésre.
 • A tréningek célja, hogy a résztvevők készségeik fejlesztésében és mentális egészségük megtartásában elismert és tapasztalt szakemberektől, művészektől kapjanak segítséget. A tréningeken a prózai gyakorlatok szituációba helyezése, az összetett színpadi játék felépítése, a karakterjegyek és a saját személyiségjegyek szétválasztásának és összekapcsolásának tudatossá tételén dolgozunk.
 • Az önkifejezés gyakorlása zenével, énekkel és mozgással történik. Az improvizációval és a kötött szövegekkel való kísérletezésen keresztül középpontba kerül az alkalmazkodókészség és a kreatív gondolkodás fejlesztése. 
 • A színistúdió csoportjainak fejlődését a színházi ének, a tánc, a színészet területén kimagasló tevékenységet végző, tapasztalt művészek és oktatók meghívott előadóként segítik.
 • A második félév végén a csoport egy vizsgaelőadáson is bemutatja magát, így tehát lehetőség van az alkotómunka megtapasztalására is.

A csoport tagdíja 35.000 Ft/hó, a félév öt hónapjának egyben fizetése esetén 20% kedvezménnyel 140.000 Ft.
​Józsefvárosi jelentkezőknek 20% kedvezményt biztosítunk, a kedvezmények nem összevonhatóak.

A csoport órái várhatóan szerdánként 18 és 22 óra között lesznek.

A csoport tanárai:

 • Mészáros Blanka - színészet
 • Dino Benjamin - színészet
 • Szalai Ádám - improvizáció, tréningek
 • Lászlóffy Julianna - önismeret
 • Tőzsér István Martin - tréningek

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehetséges.

Alkotó csoport: előadás egy meghívott külső rendezővel tréningek a stúdió tanáraival + foglalkozások a meghívott előadókkal

 • Az alkotó csoportokba olyanokat várunk, akik már szereztek gyakorlatot a színház, az alkotás területén, és/vagy készen állnak az alkotói folyamatban való részvételre.
 • A haladó csoportoknál az alkalmak egyharmadát adják a fejlesztő tréningek a stúdió tanáraival és a meghívott előadókkal, kétharmada pedig alkotómunkával telik.
 • A tréningek célja, hogy a résztvevők készségeik fejlesztésében és mentális egészségük megtartásában elismert és tapasztalt szakemberektől, művészektől kapjanak segítséget. A tréningeken a prózai gyakorlatok szituációba helyezése, az összetett színpadi játék felépítése, a karakterjegyek és a saját személyiségjegyek szétválasztásának és összekapcsolásának tudatossá tételén dolgozunk.
 • Az önkifejezés gyakorlása zenével, énekkel és mozgással történik. Az improvizációval és a kötött szövegekkel való kísérletezésen keresztül középpontba kerül az alkalmazkodókészség és a kreatív gondolkodás fejlesztése. 
 • A színistúdió csoportjainak fejlődését a színházi ének, a tánc, a színészet területén kimagasló tevékenységet végző, tapasztalt művészek és oktatók tanárként, meghívott előadóként segítik.
 • Az alkotó csoportunkban hangsúlyosan jelenik meg az alkotás. Az évad során a csoport társulatszerűen dolgozik együtt.
 • A félév során egy meghívott rendezővel dolgozunk együtt, akivel közösen egy darabot mutatunk be a félév végén. Az alkotási folyamatnak a színistúdió tagjai aktív alakítói, ugyanis az alkotás közös, minden résztvevő egyben alkotó is, így a folyamatot alakítani tudja.

A csoport tagdíja 35.000 Ft/hó, a félév öt hónapjának egyben fizetése esetén 20% kedvezménnyel 140.000 Ft.
​Józsefvárosi jelentkezőknek 20% kedvezményt biztosítunk, a kedvezmények nem összevonhatóak.

A csoport órái várhatóan hétfőnként és csütörtökönként 18 és 22 óra között lesznek.

A csoport tanárai:

 • Mészáros Blanka - színészet
 • Tőzsér István Martin - tréningek

​Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehetséges.

Színház és önismeret tréning: önismereti tréning a színházpedagógia és a pszichológia segítségével

 • A tréningre várunk minden olyan 18 év feletti jelentkezőt, aki nyitott a mélyebb önismeretre, illetve motivációt és újabb megküzdési stratégiákat keresnek.
 • A tréningek egyik felében egy pszichológussal csoportos alkalmak formájában önismereti alkalmakon vesznek részt, a másik felében pedig színpadi, dramatikus eszközökkel, elsősorban a csehovi technikákat követve történik a fejlesztés.
 • A gyakorlatok során mindenki egyéni lépésekben, de a közösség támogatásával nyílhat ki, kibeszélheti érzéseit, megszabadulhat a felgyülemlett feszültségtől, és kigyakorolhatja, hogyan rázhatja le magáról a rá rakodó terheket.
 • A belső, fizikai-pszichológiai fejlesztés eredményeképpen érezhető változás aktívan hozzájárul a személyiségfejlesztő, önismereti célok eléréséhez.
 • A csoportba való bekerülést egy rövid beszélgetés előzi meg.

A csoport tagdíja 38.000 Ft/hó, a félév öt hónapjának egyben fizetése esetén 20% kedvezménnyel 152.000 Ft.
​Józsefvárosi jelentkezőknek 20% kedvezményt biztosítunk, a kedvezmények nem összevonhatóak.

A csoport órái várhatóan hétfőnként 18 és 22 óra között lesznek.

A csoport tanárai:

 • Lászlóffy Julianna pszichológus - önismeret
 • Tőzsér István Martin - tréningek

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehetséges. 

​A stúdió helyszíne

A stúdió helyszíne a Puskin utcai Stúdiónk, amely az Astoriától 5 perc sétára található.


A félév menetrendje

A félév hossza 17-18 hét. A szemeszter várhatóan 2023. február 6-án indul, és június végéig tart, tehát összesen 5 hónapig.


A kurzusok díja

A kurzusokon való részvétel tagdíjköteles.

A havi tagdíj és a kedvezmények a csoportok leírásában találhatóak. 
A tagdíj a heti rendszeres alkalmak mellett tartalmazza a meghívott előadókkal való plusz foglalkozásokat, illetve az egyéb programokon, workshopokon való részvételt is.
A stúdió tagjai a kurzusok mellett ingyenesen vagy kedvezményesen vehetnek részt a TIM Stúdió egyéb szakmai programjain (színházlátogatás, szakmai hétvége, tábor stb.).

A stúdió tanárai

 • Tőzsér István Martin - tréningek
 • Mészáros Blanka - színészet
 • Dino Benjamin - színészet
 • Szalai Ádám - improvizáció, tréningek
 • Lászlóffy Julianna - önismeret
 • Fodor Orsolya - rendező

A kurzusokon vendégelőadóként rendszeresen részt vesznek elismert, színházi és pedagógiai tapasztalattal rendelkező szakemberek, művészek. Az eddigi vendégelőadóinkról ITT olvashatsz.


A jelentkezés menete

A jelentkezéshez egy űrlap kitöltése szükséges, mely az alábbi linken érhető el. Az űrlap a jelentkezéshez szükséges adatokon túl tartalmaz a motivációkkal, tapasztalatokkal kapcsolatos kérdéseket is.

A stúdiómunkát megelőzi egy motivációs beszélgetés, ahol néhány gyakorlat kipróbálására is sor kerül.

Aktuálisan az alábbi korcsoportokba lehet jelentkezni:

 • előkészítő csoport,
 • haladó csoport,
 • alkotó csoport,
 • színház és önismeret csoport.


Várjuk a jelentkezőket az alábbi linken való regisztrációval!

Ha szeretnél becsatlakozni, érdekel a stúdiós munka, vagy további kérdésed van, érdeklődj a lehetőségekről Bencze Norbert művészeti titkárnál a ben@timproduction.hu címen, vagy regisztrálj a megadott linken, és megkeresünk az aktualitásokkal!

Programok, tréningsorozatok

Teendők halál ellen (feketekomédia felolvasóest, 2022)

Elnyelt rezgések utóélete (bunkerdráma 2 órában elmesélve, 2022)

Indulj el... (zenés, ünnepi irodalmi est, 2022)

Leonce és Léna (kedvjáték, 2022)

Tekhné (nyílt előadás- és tréningsorozat, 2022)

KomfortZóna (tréningsorozat, 2022)

Perszónák (kísérleti előadás, 2021)

Szabad/Tér/Tréning (tréning 2021)

Önismereti és motivációs tréningek (tréningsorozat, 2021)

Marie avagy a különóra (kísérleti dráma, 2021)

Alakítás és alkotás (program, 2020-2021)

Sajtó

2022.10.13. Pesti Bölcsész Újság: Lányok a bunkerból - Elnyelt rezgések utóélete kritika

2022.10.03. Fidelio: Személyes világvégéink - Andella Mirtill posztapokaliptikus víziót rendez

2022.09.29. Deszkavízió: Posztapokaliptikus betekintés a magyar lelkiállapotba - Interjú Andella Mirtillel

2022.09.24. Pesti Bölcsész Újság: A világvége mint élethelyzet

2022.09.24. Színház.online: Elnyelt rezgések utóéletében

2022.09.24. Kultúra.hu: Elnyelt rezgések utóélete - Saját darabját állítja színpadra Andella Mirtill

2022.08.11. Fidelio: Alternatív színházi képzés vihet közelebb önmagunkhoz

2022.08.10. Artnews: Megvan az évadterv, elindult a jelentkezés!

2022.08.09. Kultúra.hu: Elindult a jelentkezés a TIM Stúdióhoz

2022.06.15. Hegyvidék TV, Kultúrpont: Leonce és Léna: Fiatalok értelmezték újra a klasszikus történetet

2022.06.09. Hegylakó Magazin: Leonce és Léna – kedvjáték a Barabás Villában

2022.06.09. Deszkavízió: Az ösztön és a racionalitás párbaja – interjú Vadász Krisztinával

2022.05.23. Színház Online: Leonce és Lénát rendez Vadász Krisztina a TIM Stúdióban

2022.05.12. Deszkavízió: Nyílt tréningeket tart a TIM Stúdió

2021.05.18. Deszkavízió: Újra várja régi és új tagjait májustól a TIM Stúdió

2021.02.28. Sláger FM: Sláger Hétvége

2020.08.31. Deszkavízió: Ősztől új tanárokkal bővül a TIM Színistúdió csapata

2020.08.26. Színház Online: Fiatal művészek tanári szerepben: Szintet lép a TIM Színistúdió

2018.12.12. KultAgora: Önfeláldozó szerep a rendezés – interjú Tőzsér István Martinnal

2018.12.11. KultAgora: Egy spártai katona élete - színház a deszkák alatt, a függöny mögött, a zárás után

2018.12.01. BAON / Petőfi népe: Összefogás eredményeként valósult meg a színházi tábor

2018.10.18. Budavári Schönherz Stúdió: 2018. október 18.

2018.10.18. Kunsági Hírlap: Színész, táncos és filmes szekcióval érkezik a TIM Production első szakmai tábora

2018.09.17. Színtézis: Azoknak, akik valóban alkotni szeretnének

2018.09.12. Kultúrpart: Fiatalos lendülettel indul újra a színistúdió

2018.08.31. Divatikon: A vörös függöny mögé invitál a színistúdió

2018.08.30. ELTE Online: Folytatódnak a TIM Színistúdió kurzusai

2018.08.14. KEOL: Fiatal Tehetségek Napja Kecskeméten

2018.08.01. Hírös7: Kecskeméti tehetségek estje

2018.04.20. Kunsági Hírlap: Nagy sikert aratott a musicalbemutató

2018.04.14. BAON / Petőfi népe: Diákok viszik színre a trilógia befejezését Kiskunmajsán

2018.04.13. Kunsági Hírlap: Ilyen belülről a Musicalek éjszakája

2018.04.06. Kunsági Hírlap: Visszatér a Musicalek éjszakája 3 – interjú Tőzsér István Martinnal

2018.03.30. Kunsági Hírlap: Öt kérdés, öt válasz a musicalekről

2018.03.23. Kunsági Hírlap: Tapasztalt énekesek a színpadon – interjú Terbe Dórával és Fodor Tamással

2018.03.09. Kunsági Hírlap: Izgalmas képi világban a musicalek – interjú Toldi Gergővel

2018.03.08. ELTE Online: Utazás a musicalek világába - közeleg a Musicalek éjszakája 3

2018.03.02. Kunsági Hírlap: Visszatérő énekesek a színpadon – interjú Alföldi Annával, Terbe Izabellel és Pócsik Dániellel

2018.02.26. Kunsági Hírlap: Az ország minden pontjáról érkeznek a musicalekre

2018.02.23. Kunsági Hírlap: Társnak lenni a színpadon – interjú Kis Judit énektanárral

2018.02.09. Kunsági Hírlap: Új díszletvilág a musicalek színpadán – interjú Komesz Borbálával

2018.02.02. Kunsági Hírlap: Musicalek éjszakája 3.: Már zajlanak a táncpróbák. Judák Klári az új előadásról

2017.12.07. Kunsági Hírlap: Már lehet jegyet kapni a Musicalek éjszakája 3-ra

2017.12.01. Kunsági Hírlap: Majsai közreműködők a musicalek éjszakáján

2017.10.12. Kunsági Hírlap: Sokan szeretnének színpadra lépni

2017.08.01. Pesti Bölcsész Újság - 252. szám: Színistúdió túl a megszokott kereteken

2017.06.07. Kultúrpart: Vár a TIM!

2017.06.07. Kultúrpart Rádió: Tőzsér István Martinnal színistúdiójáról beszélgettünk

2017.05.29. ELTE Online: Bemutatjuk: TIM Production színistúdió

2017.04.01. Pesti Bölcsész Újság - 247. szám: Alkotás, önkifejezés, közösség – címlap interjú Tőzsér István Martinnal

2017.03.31. Divatikon: A BIG Filmfesztivál különdíjasa a Dolls

2016.10.02. honvedelem.hu: Jótékonysági koncerttel ünnepelték az idősek világnapját

2016.08.25. Gong Rádió: A TIM production bemutatkozása

2016.07.06. hiros.hu: A Kiskunmajsai Musical Stúdió a Csiperón

2016.05.14. Echo TV: Pont a kultúrára: Musicalek éjszakája Kiskunmajsán

2016.04.27. DailySzeged: Musicalek éjszakája újratöltve!

2016.04.23. BAON / Petőfi népe: Musicalek éjszakája 2. - Premier előtt

2016.03.22. Fürkész: Újratöltve! Fiatalok a musicalek varázsában

2016.03.22. Bács Megye: Újratöltve! Fiatalok a musicalek varázsában

2016.03.22. Kun24: Musicalek éjszakája 2

2015.11.25. BAON / Petőfi népe: Sikeres premier Kiskunmajsán

2015.11.16. MajsaInfo: Emlékszel még? - TIM nagy fába vágta a fejszét

2015.01.23. MajsaInfo: Így készült a dózsások sikerfilmje

2014.12.02. Index.hu: Mundruczó zsűrizte a középiskolásokat

2014.05.25. Bajai Hírhatár: Óriásit alkotott a TIM Production

2014.04.11. MajsaInfo: Ma este újra Musicalek éjszakája!

2014.04.05. MajsaInfo: "Szuperfrenofenetiko-maxikapitális" volt

2014.04.04. Fürkész: Megmondtuk: Szuperfrenofenetikomaxikapitális volt

2014.04.04. BAON / Petőfi népe: Varázsolni akartak a Musicalek éjszakáján

2014.03.31. Halasi Hír: Úgy, mint a nagyok... Musicalek éjszakája Kiskunmajsán

2014.03.25. MajsaInfo: Hatalmas dobásra készülnek a dózsások

2014.03.23. Fürkész: Szuperfrenofenetikomaxikapitális

2013.11.13. Fürkész: Újra munkában a TIM Production

2013.09.17. Promenád: A Titkok kertje Kiskunfélegyházán

2013.03.11. kiskunmajsa.hu: Nagy siker volt A Titkok kertje

2013.03.01. Fürkész: Feltárult A Titkok kertje Kiskunmajsán

2013.02.22 Délmagyar: A Titkok kertje Kiskunmajsán (Galéria)

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.